ආයුෂ වේගයෙන් ගෙවී යයි.

rearමේ දිවියෙදීම මහලුවීම හා මරණයෙන් නිදහස් විය හැකි අති දුර්ලභ අවස්ථාවක් අප සැමට ලැබී ඇත. නැවත මෙවැනි අවස්ථාවක් ලැබීමට තව කල්ප කාලාන්තරයක් ගත විය හැක.

අද අදම මහලුවීම හා මරණයෙන් ද සෙසු දුක් වලින්ද නිදහස් වීමට උත්සහ වන්න. රැකියා, මිල මුදල්, යාන වාහන, ගෙවල් දොරවල්, දු දරුවන් යන මේ කිසිවකින් ඔබට මහලුවීම හා මරණයෙන් ද සෙසු දුක් වලින්ද නිදහස් විය නොහැක.

ස්වර්ණමාලී

swarnamaliදුටුගැමුණු රජතුමා හට මහාසෑය උදෙසා ගැඩොල් මැවී ඇති බව අසා වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයෙහි මහාසෑය කරවන්නට සූදානම් වී මුල් වැඩ අරඹන ලද්දේ ය. එහිදී මහාසෑ බිමෙහි පිහිටි එක්තරා රන්තෙලඹු ගසක් ඉවත් කළ යුතු වූයේ ය.

Continue reading

වනරොප සූත්‍රය

wanaropa

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙසේ වදාළ සේක.

යම් ජනයෝ මල් වතු පලතුරු වතු (ආරාමයන්) වවන්නෝද, වන ලැහැබ් වවන්නෝද, හේදඬු පාලම් ආදිය කරවන්නෝද, යම් කෙනෙක් පැන්හලුත් වැව් පොකුණුත් කරවන්නෝද, වාසස්ථාන දෙන්නෝද, දිවා රෑ හැම විටම ඔවුන්ගේ පින් වැඩේ. මරණින් පසු ස්වර්‍ගයට යන, දහම්හි පිහිටි සිල්වත්තුත් ඒ ජනයෝයි.’’